fbpx
25
11.2015

Vinkkejä johtajalle sosiaalisen median aktiivikäyttöön

Tags:

Nykypäivän johtajan on kannattavaa olla sosiaalisessa mediassa läsnä niin itsensä, kuin edustamansa yrityksenkin näkökulmasta. Selkeinä hyötyinä voidaan mainita esimerkiksi, että:

 

Johtajan aktiivinen osallistuminen sosiaalisen median keskusteluihin
johdon päätäntävaltaan kuuluvista asioista lisää paitsi yrityksen luotettavuutta
myös johtajan omaa uskottavuutta.

 

Lisää aiheesta  voit lukea viime viikolla julkaistussa LinkedIn –blogissani: ”Johtajan osallistuminen sosiaalisen median keskusteluihin on kannattavaa yrityksen menestyksen näkökulmasta”.

Sosiaalinen median käyttö vie kuitenkin aikaa. On helppo huudella johtajaa someen, mutta johtajalle oman yrityksensä ”Alex Stubbiksi” hyppääminen ei suju välttämättä ihan käden käänteessä.

Prosessia helpottamaan haluan tarjota muutamia vinkkejä sosiaalisen median aktiivikäyttöä harkitsevalle johtajalle.

Aseta tavoitteet

Keskustelkaa yhdessä muun johtoryhmän kanssa siitä, mitä keskustelunne sosiaalisessa mediassa voisi saada aikaan ja mikä olisi tavoiteltavaa.

Tässä muutamia esimerkkejä tavoitteista, joita omille asiakkailleni on henkilökohtaisen sosiaalisen median vuorovaikutustoiminnalle vuosien varrella asetettu:

 • Oman alan kehityksen seuraaminen
 • Oman ajatusmaailman kehittäminen asiakkaiden/kilpailijoiden/muun maailman keskusteluja seuraamalla
 • Oman/yrityksen näkyvyyden lisääminen
 • Mielipidejohtajuus ja oman alan kehityssuuntiin vaikuttaminen
 • Ulkoiseen yritysmielikuvaan vaikuttaminen
 • Vaikuttaminen omaan mielikuvaan/uskottavuudeen johtajana
 • Yrityksen näkyvyys ja asiakaspalvelu / läheisyys asiakkaisiin
 • Liidinkeruu ja myynti
 • Kansainvälistyminen sosiaalisen median PR-toiminnan avulla

Pidä tavoite mielelläsi, kun keskustelet. Muista kuitenkin, että välillä voit toki jutella muustakin kuin vain bisneksestä, kuten elämässä yleensäkin.

Kuuntele

Viritä sosiaalisen median seurantatyökalut käyttöösi, jotta pysyt ajan hermolla ilman että vietät koko valveillaoloaikaasi etsimällä liidejä Twitterissä, LinkedInissä ja muissa somekanavissa, kuten tällä hetkellä kasvavaa suosiota saavuttavissa ammatillisissa Facebook –ryhmissä.

 • Ota käyttöön esimerkiksi hashtagiseuranta ja hakusanavahdit.
 • Pyydä viestintäosastolta mediaseuranta sovituista aiheista.
 • Tilaa tärkeimmistä LinkedIn –ryhmistä sähköposti-ilmoitukset ryhmäviestikoosteena.
 • Pistä ammatilliset Facebook – ryhmät ilmoituksiin ja tarkempaan seurantaan.
 • Seuraa henkilöiden tärkeimpiä ammatillisia blogeja esimerkiksi Feedlyn tai Bloglovinin avulla.
 • Seuraa Twitterissä pinnalla olevia aiheita seuraavia tilejä ja häshtageja kuten #pinnalla -häsää.

Käy saamasi koosteet esimerkiksi päivittäin tai kaksi kertaa päivässä uutisten lukemisen yhteydessä läpi ja reagoi tärkeimpiin ja mielenkiintoisimpiin aiheisiin, kuten Facebook -ryhmissä vastaantuleviin tarjouspyyntöihin ja tuotepalautteisiin. Miettikää myös organisaation sisäinen prosessi sosiaalisessa mediassa saatujen palautteiden ja liidien käsittelyyn.

Valjasta sosiaalinen media PR-kanavaksi

Suhteen henkilöön voi luoda fyysisten tapaamisten lisäksi myös sosiaalisen median kautta. Kun haluat seurata tiettyjä henkilöitä eksklusiivisesti kaupankäynnin, PR:n tai esimerkiksi kilpailijaseurannan vuoksi, pistä heidät erityisseurantaan:

 • Käytä LinkedInin Follow –ominaisuutta.
 • Tilaa Twitterin mobiili-ilmoitukset haluttujen henkilöiden twiiteistä.
 • Etsiydy oikeisiin sosiaalisen median palveluihin keskustelemaan tavoitehenkilöiden kanssa.

Parhaat kanavat löytyvät kanava-analyysin avulla. Mikäli haluat esimerkiksi kansainvälistyä, eivät suosituimmat palvelut ole aina välttämättä ne parhaat kulloiseenkin tavoitteeseen suhteutettuna. Joka maassa on tietyille aloille keskittyneitä verkostoitumispalveluja ja niche -verkostoja, joissa käydään aktiivisesti kauppaa. Et löydä näihin välttämättä sattumalta ilman analysoitua tietoa.

Liittoudu

Sopikaa johtoryhmän sisällä vastuista yrityksen johtoryhmän aihepiireihin kuuluvien somekeskustelun käymisestä. Kysykää apua viestintätiimiltä prosessin hoitoon. Ottakaa tavaksi keskustella kokouksissanne myös asioiden ”someulottuvuus”.

 

Auttakaa organisaatiossa päämäärien saavuttamisessa toisianne
kuin ryhmä kilpapyöräilijöitä.
Riippuen keskusteluaiheista yksi on vetää keskustelua,
muut auttavat tukemalla ja levittämällä sanaa sekä osallistumalla
keskusteluun omilla äänillään ja visioillaan,
eivät vain jakamalla samaa viestiä eteenpäin.

 

 

Voitte myös liittoutua kilpailijan kanssa, sillä asiakkaita kiinnostaa toimialan sisällä asiantuntijoiden ja johtajien välillä käyty asiallinen rikastava keskustelu – Se tuo lisää yritysnäkyvyyttä ja mielenkiintoa alaa kohtaan yleisesti, mikä tuottaa hyvää kaikille.

  

Onnea matkaan, odotan innolla keskusteluja kanssasi, minut tavoitat esimerkiksi twitteristä nimimerkillä @mariarajakallio