24
02.2020

Sosiaalisen median tavoitteet ja mittarit brändinhallinnassa

Tags:

Ilman tavoitteita toteutettu sosiaalisen median toiminta ei välttämättä tuota bisneshyötyjä. Mutta mitä asioita siellä somessa sitten kannattaa mitata?

Mikäli ykköstavoitteenasi on bränditietoisuuden lisääminen, kannattaa mitata esimerkiksi brändin saamia mainintoja sosiaalisessa mediassa. Varsinaisten nimimerkin mainintojen ja käyttämiesi brändihashtagien lisäksi kannattaa pyrkiä valjastamaan sosiaalisen kuuntelun työkalut siten, että saat tiedon myös, kun brändisi mainitaan ilman varsinaista tilisi tai brändihashtagisi merkintää.

Mainintojen lisäksi sisältöjesi jaot, sisältöjen tavoittavuus, sisältöjesi saamat näytöt sekä sisältöjesi viraalisuus kertovat tietoisuuden lisääntymisen tasosta ja siitä, onnistutko kasvattamaan ajan saatossa bränditietoisuutta tavoitteidesi mukaisesti. Sisältöjesi kiinnostavuudesta ja tavoittavuudesta kertoo myös sisältöjesi jakomäärät suhteessa seuraajamäärääsi. Muista siis mitata tätäkin.

Jos tavoitteenasi on seurata ja parantaa brändisi mainetta, on tärkeää mitata asiakkaiden tyytyväisyyden astetta. Tämän lisäksi hyvää tietoa brändin maineesta ja sisältöjen kiinnostavuudesta antaa myös sisältöjesi saamien reaktioiden määrä suhteessa seuraajamäärän. Koska kaikki reaktiot eivät kuitenkaan välttämättä kerro positiivisesta suhtautumisesta brändiisi, kannattaa toteuttaa lisäksi sentimenttianalyysi määrävälein ja seurata myös sen tulosten kehittymistä. Koska yrityksesi maineeseen ja menestykseen vaikuttaa lisäksi kilpailijoidesi toiminta, on hyvä seurata myös SSoV -tulosta, eli brändisi saamien mainintojen määrää suhteessa kilpailijan tuloksiin.

Mittaaminen ja tulosten seurannan raportointi kannattaa tehdä säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Ensimmäisen kuukauden tulosten perusteella ei kuitenkaan välttämättä ole syytä vielä lähteä muuttamaan kaikkea, vaan tulosten seurantaa kannattaa toteuttaa ensin muutamia kuukausia tavoitteellisen toiminnan aloittamisen jälkeen ennen suuria uudistuksia. Kun tietoisuutesi yleisöstäsi ja heidän toiminnastaan kasvaa, voit alkaa toteuttaa ketterää mallia sisällöntuotannossasi ja kehittää toimintaasi datan perusteella.

Kun tarvitset apua sosiaalisen median mittariston rakentamiseen yritystoimintaasi, ole yhteydessä, niin kerron miten SoMe Studio voi sinua auttaa.


30
01.2020

Miten toteutan sosiaalisen median strategian?

Tags:

Sosiaalisen median strategia on yhteenveto siitä, mitä asioita ja millä keinoin toivot tulevaisuudessa saavuttavasi sosiaalisessa mediassa. Somestrategian tavoitteena on ohjata sometiimin toimintaa ja helpottaa onnistumisen mittaamista sosiaalisen median toiminnan tuloksena. Jokaisen sosiaalisen median sisällön tulisi tukea lopullista tavoitettasi tavalla tai toisella.

Strategia ei poissulje spontaanien sisältöjen tekemistä, vaan itse asiassa helpottaa siinäkin. Kun tiedät kohderyhmät ja tavoitteet, saat myös helpommin kiinni siitä, millä kulmalla arkipäivän asioista kannattaa somessa viestiä.

Sosiaalisen median strategian vaiheet

Nykytilakartoitus ja SWOT

Selvitä oleelliset asiat sosiaalisen median nykypreesenssistäsi. Tutki samat asiat myös kilpailijoiltasi. Selvitä ainakin seuraavat asiat

  1. Brändisi saama huomio sosiaalisessa mediassa
  2. Seuraajamäärien kasvuvauhti
  3. Sisältöjen tavoittavuus
  4. Maininnat
  5. Reaktiot suhteutettuna seuraajamäärääsi

Selvitä myös seuraavat asiat, jos sosiaalisen median tavoitteena on johdattaa asiakas ostamaan/tekemään joku toimenpide muille verkkosivuille, esimerkiksi verkkokauppaan.

  1. Konversioaste
  2. CTR
  3. Bounce Rate

Tee lisäksi SWOT -analyysi siitä, mitkä ovat yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet sosiaalisessa mediassa.

Tavoiteasetanta ja tavoitteiden mittaaminen

Johda sosiaalisen median tavoitteesi aina liiketoiminnan tavoitteista käsin. Jos tavoitteenasi on lisätä brändin tunnettuutta, voi sosiaalisen median tavoitteenasi olla tietoisuuden lisääminen. Tätä taas voi mitata esimerkiksi seuraajamäärien kasvun tai sisältöjen jakojen avulla.

Asiakaspersoonien luonti ja sisältötarpeiden määrittely

Jotta voit luoda merkityksellistä sisältöä asiakkaillesi, tulee sinun tuntea heidät mahdollisimmin hyvin. Määrittele siis tärkeimmät asiakastyyppisi ja luo heille asiakaspersoonat. Määrittele tämän jälkeen asiakaspersoonien sisältötarpeet päätöksenteon eri vaiheissa.

Kanavien valinta

Valitse käytettävät sosiaalisen median kanavat. Kerää tietoa päätöksenteon tueksi. Jos valitset Instagramin siksi, että kaikki puhuvat juuri nyt siitä, voi valintasi mennä pieleen (ja resurssisi hukkaan) mikäli kohderyhmäsi on jossain muualla.

Hakusanamäärittely

Tee hakusana- ja hashtaganalyysi selvittääksesi, millä sanoilla asiakkaasi etsivät sinua. Muodosta lista tärkeimmistä hakusanoista ja hashtageista. Käytä näitä hakusanoja sisällöissäsi, profiileissasi ja päivityksissäsi. Selvitä lisäksi sometilit, jotka liittyvät liiketoimintaasi (johtajat, liitännäistuotteet, asiakkaat fanit…) ja pyri merkitsemään heitä, kun olette tekemisissä tai löydät heidän tileiltään jotain mielenkiintoista.

Sisältökonseptointi

Suunnittele tunnistettavia, toistuvia konsepteja, jotka palvelevat asiakaspersooniasi, ovat ajankohtaisia, kiinnostavat ja innostavat.

Julkaisukalenteri ja päivitysten toteutusprosessi

Merkitse julkaisukalenteriisi päivät, kellonajat ja sisältöideat sekä kanavat, joihin sisältö jaetaan. Kirjaa ylös tavoitteet, joihin sisällöllä pyritään. Luo itsellesi päivitysaikataulu siitä, minä päivinä, mihin kellonaikoihin ja mitä aiot julkaista. Kun olet suunnitellut konseptit hyvin, voit myös alkaa tehdä päivityksiä valmiiksi etukäteen aiemminkin, kuin vain päivän varoitusajalla.

Mittaaminen ja hienosäätö

Katso viikoittain sisältöjesi menestyminen sosiaalisessa mediassa ja seuraa dataa aktiivisesti. Tee strategiaan tarvittavat muutokset, kun huomaat, että jokin asia ei enää toimi tai liiketoiminnan tavoitteet muuttuvat.

Lisätietoja somestrategian toteutusprosessista löydät täältä. 

Sivulta pääset lataamaan sosiaalisen median strategianluontipohjan ja voit tutustua hinnoitteluumme, mikäli haluat luoda somestrategian SoMe Studion avustuksella.