17
03.2020

Viikon 11 someuutiset

Tags:

Facebook julkaisi tällä viikolla Business Resource Hub -nimisen sivun, jolla tarjoaa apuaan koronaviruksen seurauksista kärsiville yrityksille.

Sivulta löytyy vinkkejä, linkkejä ja apuja yritysten haasteisiin koronaviruksen tiimoilta. Apua löytyy myös erityisesti pienille yrityksille, jotta he pysyisivät mahdollisimman helposti edelleen yhteydessä muun muassa asiakkaisiin karanteeneista huolimatta. Itse sivun pääset tsekkaamaan tästä ja koko uutisen pääset lukemaan Social Media Todaysta.

Miksi hakukoneoptimoinnilla on edelleen merkitystä vuonna 2020?

SEO eli hakukoneoptimointi on nykyään ihan yhtä tärkeää kuin aiemminkin eikä ole katoamassa mihinkään. Nuoret eivät luota perinteisiin mainostustaktiikoihin ja niin kutsuttu somesukupolvi tulee yhä immuunimmaksi kyseisille taktiikoille. Koko artikkelin voit lukea Forbesista.

Datan tarinankerronta on taito, jota jokaisen johtajan olisi hyvä kehittää.

Datan tarinankerronta on tärkeä taito, jota jokainen johtaja tarvitsisi. Se helpottaa kommunikaatiota auttamalla muun muassa ymmärtämään esitettävää dataa. Koko artikkelin ja muutaman vinkin, että miten voit tehostaa kommunikaatiota aiheen tiimoilta, löytyy Forbesista.


30
01.2020

Miten toteutan sosiaalisen median strategian?

Tags:

Sosiaalisen median strategia on yhteenveto siitä, mitä asioita ja millä keinoin toivot tulevaisuudessa saavuttavasi sosiaalisessa mediassa. Somestrategian tavoitteena on ohjata sometiimin toimintaa ja helpottaa onnistumisen mittaamista sosiaalisen median toiminnan tuloksena. Jokaisen sosiaalisen median sisällön tulisi tukea lopullista tavoitettasi tavalla tai toisella.

Strategia ei poissulje spontaanien sisältöjen tekemistä, vaan itse asiassa helpottaa siinäkin. Kun tiedät kohderyhmät ja tavoitteet, saat myös helpommin kiinni siitä, millä kulmalla arkipäivän asioista kannattaa somessa viestiä.

Sosiaalisen median strategian vaiheet

Nykytilakartoitus ja SWOT

Selvitä oleelliset asiat sosiaalisen median nykypreesenssistäsi. Tutki samat asiat myös kilpailijoiltasi. Selvitä ainakin seuraavat asiat

  1. Brändisi saama huomio sosiaalisessa mediassa
  2. Seuraajamäärien kasvuvauhti
  3. Sisältöjen tavoittavuus
  4. Maininnat
  5. Reaktiot suhteutettuna seuraajamäärääsi

Selvitä myös seuraavat asiat, jos sosiaalisen median tavoitteena on johdattaa asiakas ostamaan/tekemään joku toimenpide muille verkkosivuille, esimerkiksi verkkokauppaan.

  1. Konversioaste
  2. CTR
  3. Bounce Rate

Tee lisäksi SWOT -analyysi siitä, mitkä ovat yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet sosiaalisessa mediassa.

Tavoiteasetanta ja tavoitteiden mittaaminen

Johda sosiaalisen median tavoitteesi aina liiketoiminnan tavoitteista käsin. Jos tavoitteenasi on lisätä brändin tunnettuutta, voi sosiaalisen median tavoitteenasi olla tietoisuuden lisääminen. Tätä taas voi mitata esimerkiksi seuraajamäärien kasvun tai sisältöjen jakojen avulla.

Asiakaspersoonien luonti ja sisältötarpeiden määrittely

Jotta voit luoda merkityksellistä sisältöä asiakkaillesi, tulee sinun tuntea heidät mahdollisimmin hyvin. Määrittele siis tärkeimmät asiakastyyppisi ja luo heille asiakaspersoonat. Määrittele tämän jälkeen asiakaspersoonien sisältötarpeet päätöksenteon eri vaiheissa.

Kanavien valinta

Valitse käytettävät sosiaalisen median kanavat. Kerää tietoa päätöksenteon tueksi. Jos valitset Instagramin siksi, että kaikki puhuvat juuri nyt siitä, voi valintasi mennä pieleen (ja resurssisi hukkaan) mikäli kohderyhmäsi on jossain muualla.

Hakusanamäärittely

Tee hakusana- ja hashtaganalyysi selvittääksesi, millä sanoilla asiakkaasi etsivät sinua. Muodosta lista tärkeimmistä hakusanoista ja hashtageista. Käytä näitä hakusanoja sisällöissäsi, profiileissasi ja päivityksissäsi. Selvitä lisäksi sometilit, jotka liittyvät liiketoimintaasi (johtajat, liitännäistuotteet, asiakkaat fanit…) ja pyri merkitsemään heitä, kun olette tekemisissä tai löydät heidän tileiltään jotain mielenkiintoista.

Sisältökonseptointi

Suunnittele tunnistettavia, toistuvia konsepteja, jotka palvelevat asiakaspersooniasi, ovat ajankohtaisia, kiinnostavat ja innostavat.

Julkaisukalenteri ja päivitysten toteutusprosessi

Merkitse julkaisukalenteriisi päivät, kellonajat ja sisältöideat sekä kanavat, joihin sisältö jaetaan. Kirjaa ylös tavoitteet, joihin sisällöllä pyritään. Luo itsellesi päivitysaikataulu siitä, minä päivinä, mihin kellonaikoihin ja mitä aiot julkaista. Kun olet suunnitellut konseptit hyvin, voit myös alkaa tehdä päivityksiä valmiiksi etukäteen aiemminkin, kuin vain päivän varoitusajalla.

Mittaaminen ja hienosäätö

Katso viikoittain sisältöjesi menestyminen sosiaalisessa mediassa ja seuraa dataa aktiivisesti. Tee strategiaan tarvittavat muutokset, kun huomaat, että jokin asia ei enää toimi tai liiketoiminnan tavoitteet muuttuvat.

Lisätietoja somestrategian toteutusprosessista löydät täältä. 

Sivulta pääset lataamaan sosiaalisen median strategianluontipohjan ja voit tutustua hinnoitteluumme, mikäli haluat luoda somestrategian SoMe Studion avustuksella.

 

 


13
03.2018

Neljä askelta tehokkaampaan somesisältöön

Tags:

Tuntuuko, että sosiaalisen median sisällöntuotanto ei tuota tuloksia? Tämä neljän kohdan lista auttaa sinua kohti tavoitteitasi paremmin palvelevia päivityksiä. 

Toteuta sosiaalisen median nykytilaselvitys

Nykytilan selvittämiseksi tarvitset vastauksen seuraaviin kysymyksiin.

Missä kanavissa olemme aktiivisesti?

Millaisia tuloksia kanavat tuottavat?

Lisääkö sosiaalinen media liikennettä verkkosivuille tai muualle, jossa palveluihinne voi paremmin tutustua /niitä voi tilata?

Saammeko sosiaalisen median kautta suoraan tai välillisesti liidejä?

Onko verkkosivuillamme yhteydenottolomake, yhteystiedot ja uutiskirjeentilauslomake sivuilla helposti saavutettavissa siellä, mihin somesta tulijat laskeutuvat?

Onko tehdyt sisällöt tällä hetkellä tavoitteellisia?

Tee kohderyhmämäärittely yhdessä myynnin kanssa

 Jotta voit tietää, millaisia sisältöjä sinun pitäisi tehdä, on ensin tiedettävä kenelle puhut. Etsi siksi vastaus seuraaviin kysymyksiin.

Millainen on tavoiteltu asiakaspersoona?

Entä millainen on tavoiteltu sosiaalisen median lähettiläs tai vaikuttaja, jos hän ei ole sama henkilö?

Tässä tehtävässä kannattaa olla mahdollisimman tarkka. On hyvä määritellä ikä, lokaatio, työtehtävä ja kiinnostuksen kohteet. Oleellisin ja tärkein vaihe on selvittää myynniltä se, miksi asiakas lopulta ostaa tuotteen tai palvelun. Mikä on se syy, että hän päätyy juuri meihin?

Määrittele tärkeimmät tavoitteet selkeästi

 On oleellista tietää, halutaanko ensisijaisesti rakentaa brändin tunnettuutta tai viestin peittoa, tehtyjen sisältöjen jakoja ja tykkäyksiä vai kerätä liidejä tai kenties parantaa verkkokaupan konversiota?

Suunnittele sisällöt määriteltyjen teemojen mukaisiksi

 Kun kohderyhmä(t) ja toiminnan tavoitteet on määritelty, alkaa varsinainen sisältöjen suunnittelu. Tätä ennen tulee tietysti määritellä myös kanavat, jotka parhaiten vievät kohti valittuja tavoitteita.

SoMe Studion asiakkaille workshoppaamme yhdessä asiakkaan kanssa strategisiin tavoitteisiin ja markkinoinnin teemoihin tukeutuen kuukausittaiset teemat ja tavoitteet, sekä erilaiset viikkopäivitystyypit, jotka jokainen omalta osaltaan tukevat asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Suunnitellut päivitykset tavoitteittain ja teemoittain pitävät huolen siitä, että kaikki tärkeät osa-alueet nostetaan näkyville riittävän usein halutut kohderyhmät huomioiden.

Päivityksiä hallinnoidaan päivityskalenterin avulla, jossa on aina käsillä seuraavien viikkojen valmiiksi suunnitellut päivitykset sekä seuraavien kuukausien teemat ja sisältöideat. Jotta toiminta pysyy riittävän dynaamisena, on tietysti hyvä myös jättää kalenteriin hieman väljyyttä luoville, hetkessä syntyville, päivityksille arjen tapahtumista ja onnistumisista.


09
08.2017

Hyödynnä sosiaalinen media liikenteen lähteenä

Tags:

Chartbeatin mittauksien mukaan jopa 26% liikenteestä heidän asiakkaidensa verkkosivuille tulee jo sosiaalisen median kanavien kautta. Näin heillä sosiaalisen median kanavat näyttäytyvät toiseksi tärkeimmäksi liikenteen lähteeksi heti suoran liikenteen jälkeen.

Oletko sinä tutkinut omia kanaviasi, pitääkö tämä omalla kohdallasi paikkaansa? Monet pitävät hakukoneoptimointia ja Google Adwords-mainontaa ehdottomasti tärkeimpinä tapoina hankkia lisää kävijöitä verkkosivuille, joten tilasto voi yllättää. Entistä useammin kuitenkin asiakas törmää sinuun tai edustamaasi yritykseen juuri sosiaalisen median kanavien kautta. Siksi on tärkeää olla aktiivinen ja muistaa kannustaa myös yrityksen työntekijöitä aktiivisuuteen sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalinen media sopii erityisesti uusien kävijöiden hankkimiseen

Vaikka sosiaalisen median vierailijat eivät aina tiedä, kenen linkkiä ovat klikanneet päätyessään sivuillesi, ovat he kuitenkin valmiimpia oikeasti lukemaan sisällön, johon laskeutuvat. Sosiaalisen median kanavat ovat muita kanavia parempia houkuttelemaan sivuillesi täysin uusia kävijöitä. Toisaalta he myös ovat epätodennäköisimpiä palaajia, eli suuri osa heistä jää vain kertakävijöiksi.

Jos onnistut sisällöntuotannossa, saat myös jälleen uusia yleisöjä aiempien lukijoiden suositellessa sisältöjä omille sosiaalisen median kontakteilleen. Toisaalta vain harva somen kautta tulleista palaa takaisin, joten kävijä on syytä hurmata nopeasti. Erityisesti Twitter näyttäisi olevan tästä näkökulmasta poikkeuksellisen huono kanava, jos Chartbeatin tilastoja on uskominen, sillä Twitterlinkin kautta tulleista harva palaa takaisin uudelleen.

Muista aikatauluttaa päivityksesi – mieluiten iltapäivään

Sosiaalisen median päivitysten suhteen aikatauluttaminen on erittäin tärkeää. Jos jaat  jotain bisnesaiheista, yllättävän hyvä aika toiminnalle on ti-to klo 7-9 välissä, kun sisällöistäsi kiinnostuneet henkilöt ovat työmatkalla ja selaavat uutisia sekä Twitter- ja Facebookfeediä kännykästään. Yleisesti kuitenkin ihmisten sosiaalisuus painottuu iltapäivään ja iltaan. Tällöin heillä on kenties keskimäärin enemmän aikaa ja intoa syventyä oikeasti lukemaan tai katsomaan jakamaasi sisältö. Mutta vaikka ihmiset virkistyvät illalla, on yritysten tapana jakaa sisältönsä korostuvasti aamupäivisin.

Miten sinä toimit omien päivitystesi suhteen? Onko tapanasi seurata tilastoja ja toimia niiden mukaan? Jos, niin millaiset kellonajat ja päivitykset tuntuvat tällä hetkellä toimivan omiin kohderyhmiisi?

 

Lähde: blog.chartbeat.com

 


21
07.2017

Vinkkejä pienyrityksen sosiaalisen median markkinointiin

Tags:

Pian siirrymme syyskauteen ja itse kullakin yrittäjällä on toiveissa saada lisää asiakkaita. Varsinkin pienyrittäjän on välillä hankalaa yhdistää myyntityö ja markkinointi muu työn tekemiseen. Törmään tähän itsekin usein. Neuvoisinkin aloittamaan markkinoinnin tai ainakin sen suunnittelun jo näin heinäkuussa. Voit miettiä ja kirjoittaa valmiiksi sisältöjä, joita hyödyntää myöhemmin. Tässä viisi vinkkiä sosiaalisen median ja sisältömarkkinoinnin aloittamiseen. Toivottavasti ne auttavat markkinointitoimenpiteidesi suunnittelussa.

Mieti kohderyhmäsi ja heidän tapansa & kanavansa verkossa

Usein yrittäjä ei välttämättä tiedä, miten asiakas käyttäytyy verkossa. Tähän kannattaa paneutua. Nykyisin some- tai verkkomarkkinointikaan ei ole ilmaista, ainakaan ajallisesti, eikä kaikkia kanavia voi ja ehdi hallita pienin resurssein. Keskity niihin kanaviin, joissa sinun asiakkaasi viettävät aikaansa ja unohda muut, ainakin aluksi. Muutamia vinkkejä kanavien valintaan voin antaa, vaikkakin kanavat kannattaa ehdottomasti miettiä tapauskohtaisesi.

Yleisesti ottaen tavoitat Twitteristä ja LinkedInistä ”pukuherrat ja -rouvat sekä asiantuntijat työasioissa”. Jos teet BtoB –bisnestä nämä ovat todennäköisesti sinulle hyviä kanavia näkyä ja tehdä markkinointia, sillä kohderyhmäsi hakee näistä kanavista tietoa, jota voit heille tarjoilla. Voit myös aloittaa bisneksesi kansainvälistämisen näiden kanavien avulla. Niin tein itsekin. Facebookista tavoitat vielä tällä hetkellä kaikki. Mutta erityisesti silloin kun kohderyhmänä on aikuiset naiset ja miehet vapaa-ajan asioissa, on FB sinulle todennäköisesti hyvä kanava markkinoida. Jos myyt tällä ryhmälle muotia, matkoja, tapahtumalippuja ja niin edelleen, kannattaa valita Facebookin lisäksi kanavaksi myös Instagram. Lisäksi Facebookissa tavoitat myös asiantuntijat eri keskusteluryhmistä, ainakin jos toimit markkinointi- tai digialalla. Nuorten suhteen Facebookin aktiivinen käyttö on tosin laantunut, joten heille suunnattujen tuotteiden tapauksessa sopiva vaihtoehto sinulle on Instagram, Snapchat tai YouTube, joista jälkimmäisin toimii myös monelle muulle kohderyhmälle. Älä myöskään unohda hakukoneoptimoituja, hyviä sisältöjä: tekstejä, kuvia ja erityisesti videoita myös verkkosivuillasi (mikäli sellaisia käytät). Tällä tavoin varmistat löydettävyytesi hakukoneille. Muista tekstitys videoissasi, jos rerussisi suinkin riittävät tekstien toteutukseen. Tekstitys nimittäin lisää videoiden katselukertoja merkittävästi.

Valitse tyylisi ja tapasi puhutella

Jos olet pienyrittäjä, vahvuutesi olet sinä itse. Yleisösi todennäköisesti on kiinnostunut sinusta ja tarinastasi. Tuotteesi menevät paremmin kaupaksi, kun ihmiset kokevat sinut läheiseksi itselleen. Valitse tyyli, joka sopii persoonaasi ja laita oma itsesi peliin. Tämä on toisaalta haastavaa, mutta myös helppoa. Voit kertoa asioista niin kuin ne itse koet, eikä sinun tarvitse puristaa sanomaasi muiden suuhun sopivaan muottiin. Mieti, millaisia asioita ja miten kerrottuna kohderyhmäsi haluaa kuulla.

Suunnittele julkaisukalenteri ja mittaa onnistumisia

Kannattaa miettiä ja aikatauluttaa päivitykset etukäteen seuraavalle viikolle ja kuukaudelle. Lisäksi voit toki tehdä ”ex –tempore” –päivityksiä. Näin pidät huolen että jaat kiinnostavia viestejä riittävän usein. Instagramissa kannattaa päivittää päivittäin, Facebookissa tuotteesta riippuen jopa useita kertoja päivässä, samoin Twitterissä. Niin hullulta kuin se saattaa kuulostaakin, menestyneimmät jaksavat pitää ääntä itsestään lähes jatkuvasti. Jotta sinulla olisi käytössäsi riittävästi hyvää sisältöä, suosittelen suunnittelemaan julkaisuja ennakkoon.

Ota sopivat työkalut ja toimintatavat käyttöön

Jos haluat löytyä paremmin verkosta, ei pelkkä jatkuva julkaiseminen somessa riitä. Tärkeintä on tehdä kohderyhmälle hyödyllistä sisältöä. Tämän jälkeen sinun pitää vielä kertoa myös muille olemassaolostasi. Muista hakukoneoptimoida tekstisi verkkosivuillasi, eli lisätä sopivia asiasanoja ja otsikoida tekstisi ja kuvasi oikein. Esimerkiksi Googlen Keyword planner auttaa toiminnallesi sopivien hakusanojen löytämisessä. Hakukoneoptimoitu ja kohderyhmälle mietitty tekstintuotanto myös parantaa orgaanisten hakutulosten lisäksi mainontasi tehoa ja laskee parhaimmillaan Google Adwords –mainosten hintaa, jos teet maksettua mainontaa. Maksetun mainonnan tai maksetun näkyvyyden hoitoon on useita erilaisia välineitä ja tapoja. Googlen hakusanamainokset ja Facebookmainokset ovat käytetyimpiä, mutta voit myös kokeilla videomainontaa YouTubessa, Instagrammainontaa, affiliatemainontaa tai vaikka yhteistyötä tubettajien kautta. Muista tämän jälkeen käydä niin mainonnan puolen kuin omien verkkosivujesi analytiikassa tarkastelemassa menestystäsi oppiaksesi kokeiluistasi. Erityisen suositeltavaa on hankkia linkkejä omille kotivisuille muiden sivuilta sekä linkittää vastapalvelukseksi myös heidän sivuilleen. Tätä tehdään monesti yhteistyökumppaneiden kanssa vaihtokauppaperiaatteella.

Älä luovuta

Kasvuun tähtäävä markkinointi vaatii päivittäistä raakaa työtä aluksi ainakin kolme kuukautta ennen kuin tuloksia alkaa syntyä. Jotkut yrittäjät ovat kertoneet, että heidän maltillisella ajankäytöllään ja pienillä budjeteillaan tuloksia on alkanut syntyä vasta vuoden päästä aloituksesta. Älä siis mieti epäonnistuneesi heti vaan jaksa tehdä pitkäjänteistä työtä.

Mikäli haluat lisää vinkkejä oman somemarkkinointiosaamisesi kehittämiseen, voit ilmoittautua syyskuussa 2017 starttaavalle, pienyrittäjille suunnatulle sprrausjaksolle yhteydenottolomakkeen kautta. Opettelemme 6kk kestävän verkkovalmennuksen aikana läpi kaikki somemarkkinoinnin salat. Hinta vain 105 eur /kk + ALV, kun ilmoittaudut heinäkuun aikana.